Nyheter

18.09.2019

Projektet för digitalisering av stamkort för fordon framskrider

allekirjoitus_akd_m
Päivi Happonen och Veli-Matti Pussinen från Riksarkivet undertecknar ett partnerskapsavtal.

Projektet för digitalisering av stamkort för fordon (Ajoneuvojen kantakorttien digitointiprojekti AKD) som officiellt startade i början av 2019 har framskridit i rask takt. Ett partnerskapsavtal har ingåtts mellan projektdeltagarna Riksarkivet, det nationella specialmuseet för vägtrafik Mobilia och Finlands fordonshistoriska centralförbund rf med vars hjälp centrala ramar skapas för projektet.

Undertecknande av det första digitaliseringsavtalet. Bild av Tapani Lahtivirta från Helsingforsnejdens Automobilklubb HAK rf och István Kecskeméti från Riksarkivet.

Dessutom ingicks de första digitaliseringsavtalen med Helsingforsnejdens Automobilklubb HAK rf och Veteraanimoottoripyöräklubi ry:s Helsingforssektion. Riksarkivet ansvarar för digitaliseringen samt förvarar och tillhandahåller det digitala materialet i enlighet med dataskyddet. Efter digitaliseringen kommer det analoga materialet att återlämnas till fordonsklubbarna. Enligt planen kommer digitaliseringen att påbörjas i slutet av 2019.

Projektet för digitalisering av stamkort för fordon

Mer information

Projektchef, specialplanerare Jenni Einola, 029 533 7177, fornamn.efternamn@arkisto.fi

Projektägare, direktör Veli-Matti Pussinen, 029 533 7261, fornamn.efternamn@arkisto.fi