Nyheter

03.10.2019

Ändringar i öppettiderna för huvudbyggnadens expedition

Öppettiderna för expeditionen vid Riksarkivets huvudbyggnad (Fredsgatan 17, Helsingfors) kommer att förkortas från tre timmar till två timmar fr.o.m. måndag 7.10.2019. Härefter kommer expeditionen att vara öppen kl. 13.00 - 15.00 när forskarsalarna är öppna.