Nyheter

11.11.2019

Arkivens dag 2019: Årets nordiska tema – Gömt eller glömt


I år firas Arkivens dag i hela Norden under det gemensamma temat "Gömt eller glömt".

Läs på vår blogg forskare Pertti Hakalas artikel "Gömt eller glömt: s.k. järnringar i Riksarkivet vilka aldrig nått sina mottagare."

Det material som aldrig blivit levererat kan beskådas i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) fr.o.m. tisdagen 12.11.2019. Välkommen!

För mer uppgifter:

  • Forskare Pertti Hakala, e-post pertti.hakala@arkisto.fi, tel. 0295 33 7014