Nyheter

26.11.2019

Riksarkivet utvecklar sina digitala forskartjänster

Riksarkivet kommer framöver att tillhandahålla sina digitala forskartjänster centraliserat via webbtjänsten Astia. Samtidigt utvecklas Astia i syfte att göra den mer mångsidig och användarvänlig. Den nya webbtjänsten lanseras nästa år.

Vad förändras nu?

Det material som digitaliserats före 18.11.2019 är tillgängligt på normalt sätt via Astias och Digitalarkivets användargränssnitt. Det material som digitaliserats efter 18.11 blir tillgängligt via nya Astia nästa år. Detta beror på att man 18.11 införde ett nytt beskrivningssystem för arkivmaterial i digitaliseringsprocessen. För närvarande kopieras arkivbeskrivningsuppgifter i databaserna Vakka och Aarre till det nya beskrivningssystemet. Detta väntas ta flera månader, vilket påverkar såväl införandet av nya Astia som tillgången till digitaliserat material under övergången.

Den nya e-tjänsten Astia införs 2020 – vad förändras i och med det?

Astias nya användargränssnitt ersätter Digitalarkivets, Vakkas och Aarres användargränssnitt. Framöver kan allt material i Riksarkivet sökas och användas via ett användargränssnitt. I samband med förnyelsen utvidgas sökmöjligheterna, och användargränssnittet blir mer användbart och tillgängligt. Bildbläddringen förnyas och får förhandstitt. I och med förnyelsen kan man också tillhandahålla textidentifieringstjänster, vilket inte var möjligt tidigare.

Digitalarkivets nuvarande gränssnitt slopas i och med införandet av nya Astia. Riksarkivet strävar efter att länkarna (url-adresserna) till Digitalarkivet ska leda till nya Astia efter förändringen.

Astia införs under 2020. Detaljerad information om tidsschemat följer senare. När dagen för införandet närmar sig ordnas presentationer och rådgivning relaterade till Astia på alla verksamhetsställen.

Ytterligare information

Direktör Päivi Hirvonen (Kundtjänst), tel. 050 517 5819

Överinspektör Satu Kantola (Astia), tel. 050 595 5014

Direktör István Kecskeméti (Digitalisering och Digitalarkivet), tel. 050 567 5887