Nyheter

22.12.2019

Riksarkivet blir ett rökfritt och doftfritt ämbetsverk 2020

Riksarkivet förklarar sig ett rökfritt och doftfritt ämbetsverk från och med början av 2020.  I samband med detta förbjuds rökning i Riksarkivets fastigheter och deras omgivning. För kunderna innebär beslutet att rökare i fortsättningen blir tvungna att avlägsna sig från Riksarkivets tomt för att kunna röka.

”Målet med tobakslagen som trädde i kraft 2016 är att bruket av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra i Finland senast 2030. Allt fler ämbetsverk och även andra organisationer inom statsförvaltningen har meddelat att de är rökfria arbetsplatser, nu alltså även Riksarkivet”, konstaterar personalchef Anita Patoluoto.

Doftfrihet uppmuntras med hjälp av affischer. Överdriven användning av dofter förorsakar olika fysiska symtom, till exempel snuva, huvudvärk och illamående.

Genom sin verksamhet strävar Riksarkivet efter att stöda en hälsosam och behaglig arbetsmiljö för alla.

Mer information: personalchef Anita Patoluoto, Riksarkivet, 029 533 7337