Nyheter

10.01.2020

Sähke2-normen är i kraft tills vidare

Riksarkivet har förlängt giltighetstiden för SÄHKE2-normen (Behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information, AL/9815/07.01.01.00/2008) som trädde i kraft 1.1.2009. Normen är i kraft tills vidare. Riksarkivet beslutar separat om uppdateringen av metadatamodellen som anknyter till normen.