Nyheter

17.02.2020

Delegationen för riksarkivet 2020-2022

Delegationen för riksarkivet har som uppgift att stödja och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. Den nuvarande sammansättningen fortsätter till slutet av år 2022.

Delegationens sammansättning.