Nyheter

02.03.2020

Leveransavbrotten av en del av materialet som förvaras i Helsingfors fortsätter

Färdigställandet av hissrenoveringen i Riksarkivets huvudbyggnad drar ut på tiden. I dagsläget beräknas renoveringen vara färdig i slutet av vecka 11. Renoveringen orsakar leveransavbrott av en del av det material som förvaras i Riksarkivets verksamhetsställe på Fredsgatan.

Detta material innefattar bland annat:

  • generalguvernörskansliets arkiv
  • statssekretariatets arkiv
  • samlingen av ryska soldatakter
  • vissa privatarkiv, till exempel Finska missionssällskapets arkiv.

Vi beklagar det besvär detta kan medföra för kunderna.

Mer information om leveransen av material lämnas av jouren i kundtjänsten och av Ville Kontinen, överinspektör (fornamn.efternamn@arkisto.fi).