Nyheter

17.03.2020

Riksarkivet ställer in kundtjänsterna på sina verksamhetsställen – webbtjänsterna fungerar alltjämt

Riksarkivet stänger sina verksamhetsställen för kunder fr.o.m. 17.3.2020. Verksamhetsställena håller stängt minst en månad. Stängningsbeslutet gäller fysiska besök, forskning och evenemang i Riksarkivets utrymmen.

Med stängningen strävar vi efter att bekämpa spridningen av coronavirusepidemin. Vi beklagar de olägenheter som stängningen förorsakar kunderna.

Följderna av att kundtjänsterna på verksamhetsställena ställs in

Riksarkivet tar tills vidare inte emot nya beställningar av handlingar till forskarsalarna, inte heller fjärrlånebeställningar eller ansökningar om nyttjandetillstånd som anknyter till dessa.

Beställning av handlingar till forskarsalarna och fjärrlån

Handlingar som beställts till forskarsalarna på våra verksamhetsställen returneras till magasinen. Fjärrlån som kunderna beställt returneras inte, utan lånetiden förlängs fr.o.m. 14.4. med fyra veckor.

Webbtjänsten Astia

Under stängningen kan man inte göra nya beställningar av handlingar till forskarsalarna, fjärrlån eller ansökningar on nyttjandetillstånd via webbtjänsten Astia. I övrigt fungerar Astia på normalt sätt.

Webbtjänsterna fungerar

Riksarkivet betjänar sina kunder via webben, per e-post och per telefon. Riksarkivet strävar efter att trygga att servicen fungerar utan avbrott. Undantagsförhållandena kan dock förorsaka långsammare service. Vi säkerställer i första hand tjänster som är kritiska med tanke på medborgarnas rättsskydd och att förvaltningens verksamhet fungerar.

Vi informerar omedelbart om ändringar i tjänsterna på webbsidan Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder.

Riksarkivets kontaktuppgifter

Bekanta dig med Riksarkivets webbtjänster

Ytterligare information

Direktör Juhani Tikkanen, Riksarkivet
tfn 050 4688761
e-post fornamn.efternamn(at)arkisto.fi