Nyheter

28.04.2020

Massdigitaliseringen fortsätter under pågående undantagssituation

Trots de förändringar i arbets- och resevanor som coronaviruset orsakat fortsätter massdigitaliseringen i Riksarkivet. Produktionen har anpassats till undantagssituationen enligt statsrådets beredskapslag, Riksarkivets bestämmelser och andra myndighetsrekommendationer. I praktiken fortsätter produktionen med mindre volym än tidigare planerat.

Massdigitaliseringen är beroende av myndighetsmaterialens tillgänglighet. Om undantagssituationen bromsar eller avbryter de materialflyttar till massdigitaliseringen som är planerade eller förberedda för detta år avspeglas avbrotten direkt på digitaliseringsvolymen.

Olika slags planerings- och förberedelsearbete för massdigitaliseringen och färdplanen fortsätter enligt tidigare planer. Centrala delar som är under beredning är uppdateringen av överföringsanvisningen för analogt material och tillhörande överföringsguide.

I massdigitaliseringen pågår också precisering och tidsplanering för material som ska digitaliseras 2021–2023. Detta bereds i samarbete med organisationerna i färdplanens grupp 1. Målet för de kommande åren är som utgångspunkt att årligen digitalisera cirka 1500 hyllmeter av material som hör till myndigheter i färdplanens grupp 1. Myndigheternas beredskap att förbereda informationsmaterial för digitalisering har utretts och svaren gås igenom som bäst. 

Överföringsguiden och en preciserad plan för digitalisering 2021–2023 ska färdigställas under våren. Resultaten gås igenom i Riksarkivet och i en gemensam färdplansgrupp för olika förvaltningsområden och de färdiga dokumenten publiceras eller länkas på massdigitaliseringens webbplats arkisto.fi/massdigitalisering.