Nyheter

27.05.2020

Riksarkivets kund- och forskarsalsservice öppnas 1 juni – kunderna ska följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd

Riksarkivets kund- och forskarsalsservice öppnas i Helsingfors måndag 1 juni och på de övriga verksamhetsställena tisdag 2 juni. Verksamheten återupptas på ett kontrollerat sätt för att kundernas och personalens säkerhet ska kunna tryggas och smittrisken minimeras så bra som möjligt.

Forskarsalarnas öppettider följer i princip de normala sommaröppettiderna. Eventuella avvikelser i enskilda verksamhetsställens sommaröppettider meddelas separat. Vi ber dig ändå kontrollera huruvida verksamhetsstället är öppet, speciellt om du har längre resväg.

I webbtjänsten Astia går det att beställa dokument till forskarsalarna, beställa fjärrlån och ansöka om åtkomstbehörigheter till material från och med 25 maj. Lånetiden för fjärrlån på verksamhetsställena har automatiskt förlängts till 30 juni. Övriga dokument som använts i forskarsalarna har återbördats till arkivutrymmena och behöver beställas på nytt. Undantag utgör stamkort som levererats till forskarsalen på Fredsgatan före 16 mars. Dessa har inte återbördats. Fjärrlån kan beställas från och med 25 maj.

Riksarkivet ordnar inga gruppvisningar eller andra publikevenemang förrän i september.

Om en kund eller anställd på Riksarkivet konstateras med coronasmitta leder det enligt arkivets allmänna anvisning till att kundservicen på ifrågavarande verksamhetsställe stängs. Hur länge avstängningen varar avgörs från fall till fall.

Du bör inte besöka Riksarkivets verksamhetsställen om du

Håll god hand- och hosthygien samt säkert avstånd til andra människor

Det bästa sättet att förebygga smittspridning av coronavirus är att iaktta god hand- och hosthygien, hålla säkert avstånd till andra människor och undvika närkontakt. Läs allmänna hygienregler från Institutet för hälsa och välfärd.

Vi ber dig följa följande anvisningar då du besöker Riksarkivets kundservice och forskarsalar

 • Innan du går fram till kundservicen, ska du tvätta händerna på de allmänna toaletterna eller använda handdesinfektionsmedel som hålls tillgängligt i närheten av ingången till kundutrymmena på alla verksamhetsställen.
 • Antalet kund- och forskarsalsplatser minskas på verksamhetsställena så att det är möjligt att hålla de rekommenderade säkerhetsavstånden både mellan kunderna och mellan kunderna och personalen.
 • Håll säkerhetsavstånd medan du väntar på din tur till kundservicen. Endast en kund i taget får gå fram till disken.
 • Torka av tangenterna och knapparna på sambruksapparater innan du använder dem. Det finns engångshanddukar och rengöringsmedel vid apparaterna.
 • Efter att du har använt gemensamma apparater ska du desinficera händerna med handdesinfektionsmedel som finns vid apparaterna.
 • Personalen undviker såvida det är möjligt att fysiskt ta emot eller hantera kundernas anteckningar eller dokument. Pennor och motsvarande material för allmän användning i kundservicen och forskarsalarna plockas bort enligt övervägande.
 • Håll säkerhetsavstånd och följ hygienanvisningarna vid kaffeautomaterna och i motsvarande utrymmen, beroende på verksamhetsstället. Handdesinfektionsmedel och pappershanddukar hålls tillgängliga också i pausutrymmena.
 • Riksarkivets personal ger vid behov noggrannare anvisningar.

Anvisningar för medarbetare i partner- och frivilligprojekt

Personer som arbetar i partner- och frivilligprojekt kan då kund- och forskarsalarna är öppna fortsätta att arbeta enligt avtal på Riksarkivets verksamhetsställen. De ska dock absolut följa de allmänna anvisningarna för att förhindra smittspridning av coronavirus, verksamhetsställets egna preciserande anvisningar och arrangemang samt vara synnerligen noga med att

 • de inte hör till någon av de riskgrupper som nämns i anvisningarna från Institutet för välfärd och hälsa
 • de inte har symtom som tyder på influensa eller coronavirus
 • de inte har vistats utomlands under de två föregående veckorna eller misstänker annan exponering för viruset
 • de håller god handhygien (noggrann tvättning med tvål och torkning)
 • de omedelbart informerar verksamhetsställets kontaktperson om misstänkt smitta eller andra incidenter
 • de endast använder de allmänna toaletterna eller särskilt anvisade toaletter och personalutrymmen
 • de endast använder särskilt anvisade utrymmen som pausrum (för att äta medhavd matsäck m.m.).
 • Riksarkivet övervakar att anvisningarna iakttas och att lokalerna används rätt.
 • utomstående medarbetare som bryter mot reglerna kan inte fortsätta arbeta på Riksarkivet.