Nyheter

01.06.2020

Riksarkivet genomför en kundenkät om tjänsterna under undantagsförhållandena

Riksarkivets forskarsalar öppnas åter den 1 juni. Under den första veckan salarna är öppna genomför arkivet en kundenkät i syfte att kartlägga kundernas åsikter om arkivets e-tjänster och arrangemangen kring vårens undantagsförhållanden. Enkätsvaren används för at utveckla tjänsterna.

Du kan delta i enkäten vid Riksarkivets alla verksamhetsställen där kundservicen har enkätformulär. Du kan även delta på Riksarkivets webbplats. Svar som ges via såväl formulären som nätet behandlas anonymt.