Nyheter

30.06.2020

Entrén till Riksarkivets huvudbyggnad ändras från och med 30 juni 2020

På grund av renovering av entrén till Riksarkivets huvudbyggnad (Fredsgatan  17, Helsingfors) sker ingång till byggnaden från och med 30 juni 2020 genom den gamla huvuddörren. Den gamla huvudentrén ligger mot Fredsgatan, första dörren från vänster.

Entrén är inte hinderfri. Passage för rörelsehindrade ordnas assisterad.

Mer information: lokalchef John Laquist, 050 530 0472