Nyheter

24.08.2020

Riksarkivets kund- och forskarsalsservice övergår till höstöppettider – anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd ska fortfarande följas

Riksarkivets kund- och forskarsalsservice övergår till höstöppettider från och med 1 september. För att trygga kundernas och personalens säkerhet och minimera risken av coronavirussmitta iakttas fortfarande de anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd som utfärdades i början av sommaren.

För närvarande har ingen rekommendation utfärdats om att kunder ska bära munskydd. Användning av munskydd kan dock förutsättas även av kunder, om epidemisituationen förvärras under höstens lopp.

Anvisningar om publikevenemang som arrangeras på Riksarkivets verksamhetsställen och det maximala antalet deltagare i evenemangen utfärdas separat från fall till fall.

För att påskynda tjänsten för dig och övriga kunder är det bra att i förväg beställa dokument till forskarsalarna, beställa fjärrlån och ansöka om åtkomstbehörigheter via webbtjänsten Astia. Det är bra att ange datumet för det planerade besöket i beställningen.

Se höstens öppettider här

Riksarkivets anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd för dem som besöker kund- och forskarsalsservicen

Du bör inte besöka Riksarkivets verksamhetsställen om du

 • har influensa eller symtom på coronavirussmitta
 • har vistats utomlands under de senaste två veckorna eller misstänker annan exponering för viruset.

Håll god hand- och hosthygien samt säkert avstånd till andra människor

Det bästa sättet att förebygga smittspridning av coronavirus är att iaktta god hand- och hosthygien, hålla säkert avstånd till andra människor och undvika närkontakt. Läs mer i hygienanvisningarna på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Vi ber dig följa följande anvisningar då du besöker Riksarkivets kundservice och forskarsalar

 • Innan du går fram till kundservicen, ska du tvätta händerna på de allmänna toaletterna eller använda handdesinfektionsmedel som hålls tillgängligt i närheten av ingången till kundutrymmena på alla verksamhetsställen.
 • Antalet kund- och forskarsalsplatser minskas på verksamhetsställena så att det är möjligt att hålla de rekommenderade säkerhetsavstånden både mellan kunderna och mellan kunderna och personalen.
 • Håll säkerhetsavstånd medan du väntar på din tur till kundservicen. Endast en kund i taget får gå fram till disken.
 • Torka av tangenterna och knapparna på sambruksapparater innan du använder dem. Det finns engångshanddukar och rengöringsmedel vid apparaterna.
 • Efter att du har använt gemensamma apparater ska du desinficera händerna med handdesinfektionsmedel som finns vid apparaterna.
 • Personalen undviker såvida det är möjligt att fysiskt ta emot eller hantera kundernas anteckningar eller dokument. Pennor och motsvarande material för allmän användning i kundservicen och forskarsalarna plockas bort enligt övervägande.
 • Håll säkerhetsavstånd och följ hygienanvisningarna vid kaffeautomaterna och i motsvarande utrymmen, beroende på verksamhetsstället. Handdesinfektionsmedel och pappershanddukar hålls tillgängliga också i pausutrymmena.
 • Riksarkivets personal ger vid behov noggrannare anvisningar.

Anvisningar för medarbetare i partner- och frivilligprojekt

Personer som arbetar i partner- och frivilligprojekt kan då kund- och forskarsalarna är öppna fortsätta att arbeta enligt avtal på Riksarkivets verksamhetsställen. De ska dock absolut följa de allmänna anvisningarna för att förhindra smittspridning av coronavirus, verksamhetsställets egna preciserande anvisningar och arrangemang samt vara synnerligen noga med att

 • de inte har symtom som tyder på influensa eller coronavirus
 • de inte har vistats utomlands under de två föregående veckorna eller misstänker annan exponering för viruset
 • de håller god handhygien (noggrann tvättning med tvål och torkning)
 • de omedelbart informerar verksamhetsställets kontaktperson om misstänkt smitta eller andra incidenter
 • de endast använder de allmänna toaletterna eller särskilt anvisade toaletter och personalutrymmen
 • de endast kan använda särskilt anvisade utrymmen som pausrum.
 • Riksarkivet övervakar att anvisningarna iakttas och att lokalerna används rätt.
 • Utomstående medarbetare som bryter mot reglerna kan inte fortsätta arbeta på Riksarkivet.