Nyheter

07.09.2020

Sökning i domböcker tillgänglig för testanvändning – användarrespons samlas in under september

Riksarkivet öppnar en ny söktjänst för domböcker idag 7.9. Under testperioden i september samlar vi in respons på tjänstens tekniska funktioner och dess innehåll. Vi önskar ta emot respons av alla intresserade av historieforskning.

I tjänsten kan man bläddra och söka i restaurerade domböcker från 1800-talets Finland. De digitala dokumenten har försetts med automatisk textigenkänning med hjälp av HTR-teknik som utnyttjar artificiell intelligens.

Tjänsten som nu blir tillgänglig för testanvändning innehåller material från ett begränsat antal domsagor. Materialet kommer att kompletteras efter testperioden före den egentliga lanseringen av tjänsten, som enligt Riksarkivets aktuella bedömning kommer att ske i slutet av 2020.

De restaurerade domböckerna är en av Riksarkivets största samlingar. Samlingen börjar från 1623, då de lägre domstolarna började skapa kopior av sina domböcker till nyligen grundade Åbo hovrätt. För en del domsagors del finns material ända fram till 1970-talet. Dokumenten som är sparade i webbtjänsten är protokoll för tillkännagivanden, som behandlar lagfarter, inteckningar, förmynderskapsärenden och äktenskapsförord. Protokollen för tillkännagivanden kan användas exempelvis för släktforskning eller för att kartlägga ägare till fastigheter.

Du kan testa tjänsten på adressen tuomiokirjat.narc.fi/se. Respons på tjänsten samlas in per e-post på adressen tuomiokirjat@arkisto.fi. Testversionen är tillgänglig fram till den 30 september.

Mer information

överinspektör Maria Kallio, tfn. 029 533 7194, maria.kallio@arkisto.fi