Nyheter

01.10.2020

Riksarkivets kunder och samarbetspartner uppmanas att beakta rekommendationerna för användning av munskydd

Kunder som besöker Riksarkivets kund- och forskarsalstjänster uppmanas att beakta myndigheternas regionala rekommendationer om att använda munskydd på offentliga platser. Det är särskilt viktigt att använda munskydd i situationer, där det inte är möjligt att iaktta säkerhetsavstånd. Kunder ska själv se till att de skaffar munskydd. I undantagsfall är det även möjligt att få ett munskydd för engångsbruk från kundservicen på Riksarkivets verksamhetsställen.

God handhygien och iakttagande av säkerhetsavstånd är centrala åtgärder för att förebygga coronasmitta.

Kunder uppmanas att lämna sina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) vid det verksamhetsställe de besöker. Detta är en frivillig försiktighetsåtgärd. Kontaktuppgifterna samlas in för att nå kunder som eventuellt exponerats för coronaviruset och vid behov lämnas de ut för coronaspårning till yrkesprofessionella inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifterna förstörs genast då det inte längre är nödvändigt att förvara dem för spårning av coronasmitta. De uppgifter som anges används inte för andra ändamål.

Mer information:

  • direktör Päivi Hirvonen, 029 533 7181, fornamn.efternamn@arkisto.fi