Nyheter

13.10.2020

Online workshop “Curating duodje & Dájdda exhibitions” tis 13.10.: hur vi kan ställa ut duodje och dájdda som utgår från duodjens premisser och ställer urfolks perspektiv

Senaste halvåret har inneburit påfrestningar på samarbeten och stängda gränser i Sápmi har gjort att gränsöverskridande projekt försvårats. Inom projektet AIDA tänker vi nu om och samlar deltagare från Sápmi, Norden, Nya Zeeland och Australien till samtal om hur vi kan ställa ut duodje och dájdda som utgår från duodjens premisser och ställer urfolks perspektiv i centrum. Curating duodje & Dájdda exhibitions är en online workshop för att vi skall kunna få tillfälle att diskutera och dela erfarenheter om hur utställningspraktiker kan utformas. 

Medverkar gör personer som just nu är högaktuella inom området: Áile Aikio, Jérémie McGowan, Kimberley Moulton liksom Zoe Black, Carola Grahn & Maria Ragnestam, Maaike Halbertsma & Anita Bjørnback, Joar Nango & Katarina Spik Skum och Sunna Valkeapää.

Duodje och dájdda ställs ut i många sammanhang och på olika platser; gallerier, konsthallar, kultur- och konstmuseer, på festivaler och biennaler.  Det talas ofta om speciella hänsynstaganden som tas när man designar utställningar om duodje och dájdda, men vi talar sällan om vilka dessa hänsynstaganden är. Det samtalet önskar vi ha nu. På så sätt kan vi få en djupare förståelse för att arbeta utifrån duodjens filosofi.

Mer information

AIDA II -projektets webbsidor

Gunvor Guttorm, gunvor.guttorm@samiskhs.no

Inker-Anni Linkola-Aikio, inker-anni.linkola-aikio@arkisto.fi 

Anna Westman Kuhmunen, anna.westman@ajtte.com  

Samarbetspartner: Samearkivet (Sámi arkiiva), Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum och Sámi allaskuvla.

AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden är ett interregionalt samarbete mellan Samearkivet (Sámi arkiiva), Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum och Sámi allaskuvla. Vi tänker ofta på arkiven som ett kollektiv minne och ett bevarat förflutet. Nu lyfter vi fram arkiven som en aktör i samtiden. Centrala frågor är:

  • Hur kan duojár, studenter, forskare, användare av arkiven få tillgång till material på nya sätt?
  • Hur kan vi ”indigenisera” arbetet vid arkiven för att anpassa det till en samisk praktik?

Under de kommande åren kommer vi genom olika aktiviter involvera det samiska samhället i diskussioner kring frågorna.  

AIDA II är finansierat av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto, Riksarkivet i Finland, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finmarks fylkeskommune, Samediggi, Sami Allaskuvla, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sámediggi, Region Norrbotten, Sameskolstyrelsen och Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum.

 

Rahoittajat