Nyheter

26.11.2020

Domböckerna blir fritt tillgängliga att användas i en ny nättjänst

Riksarkivets nya nättjänst för domböcker öppnade 20.11. I tjänsten kan du bläddra bland och söka restaurerade finska domböcker från 1800-talet. De digitala dokumenten har försetts med automatisk textigenkänning med hjälp av HTR-teknik som utnyttjar artificiell intelligens.

De restaurerade domböckerna är en av Riksarkivets största samlingar. Dokumenten sparade i nättjänsten är protokoll för tillkännagivanden 1809–1870. I dem ingår lagfarter, inteckningar, förmyndarskapsärenden och äktenskapsvillkor. Protokollen för tillkännagivanden kan användas exempelvis för släktforskning eller för att kartlägga ägare till fastigheter.

På sidan för sökning i domböcker finns även funktioner som underlättar sökning, såsom listor på söktermer och kartor som tydliggör indelningen i domsagor vid olika tidpunkter. Dessutom har videor med anvisningar publicerats på Riksarkivets webbplats, som underlättar användning av tjänsten och ger i synnerhet nya användare idéer för hur man kan använda sökningen.

Testversionen av tjänsten var öppen för användare under september och responsen från användarna var mycket god. ”Utgående från responsen verkar det som att det finns en stor efterfrågan på tjänsten”, konstaterar överinspektör Maria Kallio vid Riksarkivet. ”Vårt mål var även att säkerställa tjänstens användarvänlighet och även i detta avseende stärkte testperioden vår uppfattning om att tjänsten är klar för att användas av alla.”

Den automatiska textigenkänningen fungerar inte helt felfritt. Samtliga material i tjänsten är lästa av artificiell intelligens och har inte redigerats i efterhand. Tekniken utvecklas dock ständigt i snabb takt och vi väntar oss därför att detta kommer att förbättras i framtiden i och med framsteg inom artificiell intelligens. Avsikten är dessutom att komplettera materialet i söktjänsten med bland annat protokoll för ordinarie ärenden från 1800-talet och att expandera materialet tidsmässigt. För tillfället utvecklas en modell som läser handstilar från perioden 1880−1918.

Fungerar med artificiell intelligens

Transkripten i tjänsten har skapats med HTR-teknik (handwritten text recognition) som utgår från kognitiv artificiell intelligens. Med tekniken skapas textigenkänningsmodeller av handtranskriberade sidor, det vill säga sidor som omvandlats till modern text. Riksarkivet har utvecklat en egen igenkänningsmodell för domböcker från 1800-talet, med hjälp av vilken materialet i nättjänsten har transkriberats automatiskt.

Sökningen utgår från tekniken keyword spotting, där det sökta ordet hittas bland sannolikhetsmatriser som skapats av HTR-modellen. Sökningen riktas alltså inte in på transkriberad text, utan information som skapats som bakgrundsuppgifter för bilden. HTR-modellen ger varje bokstav ett sannolikhetstal utgående från hur säker modellen är på att en viss del av bilden motsvarar en viss bokstav.

Riksarkivet har skapat textigenkänningsmodellen som används för sökningen i domböcker inom projektet READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) som finansieras av Europeiska unionen. Identifieringen och berikandet av arkivmaterial fortsätter nu inom ramarna för READ-COOP-andelsföreningen som omfattar hela Europa. Utöver materialet i tjänsten för domböcker har Riksarkivet använt resultaten från projektet inom projektet Making a Modern Archive, där teknik som utvecklats inom projektet integreras med Riksarkivets digitala infrastruktur.

Sök i finska domböcker

Mer information:

överinspektör Maria Kallio, tfn 029 533 7194, maria.kallio@arkisto.fi