Nyheter

01.12.2020

Ansökan till Unescos nationella Världsminnesregister kan göras ända till slutet av februari

Unescos Världsminnesprogram strävar efter att bevara de arkiv och bibliotek som hör till världsarvet, att göra det mer tillgängligt och att öka det allmänna medvetandet om arvets existens och betydelse. Nationella världsminneskommittén i Finland svarar för genomförandet av detta program i Finland. 

I det nationella världsminnesregistret sammanställs det dokumentbaserade och skriftliga kulturarv som är av nationell betydelse och som kan innehas av olika organisationer, samfund eller i vissa fall privatpersoner. Även objekt som är av regional, nationell eller internationell betydelse kan först bli föreslagna till det nationella registret. 

Ansökan till det nationella världsminnesregistret kan för tredje gången i ordningen ske 1.12.2020 – 28.2.2021. De objekt som blivit utsedda att ingå i det nationella registret publiceras hösten 2021.  

Urvalskriterierna för de objekt som valts till registret och utförligare anvisningar om ansökningarna hittas på nätsidan för Världsminnet

För mer uppgifter:

sekreteraren för Nationella världsminneskommittén i Finland, Pertti Hakala, Riksarkivet, förnamn.släktnamn@arkisto.fi