Nyheter

19.01.2021

Forskarsalen vid verksamhetsställena i Tavastehus tillgänglig med tidsbokning

 

Riksarkivets kundservice och forskarsalar vid verksamhetsstället i Tavastehus är fortfarande stängda fram till 21 juni 2021.

Riksarkivet erbjuder dock studerande, doktorander, forskare eller andra som sysslar med regelbundet forskningsarbete möjlighet att med specialarrangemang få begränsad tillgång till användning av material i forskarsalarna i Tavastehus tisdag till fredag kl. 9–16.

Besök i forskarsalarna ska alltid bokas på förhand eftersom antalet forskarplatser har minskats och servicen som erbjuds på platsen har begränsats. Högst 10 forskare får befinna sig på platsen samtidigt.

Dessutom har rådgivningen och handledningen även för de forskare som har gjort en förhandsbokning reducerats till det absolut nödvändiga för att minimera närkontakterna bland forskarna och personalen. Under forskarsalens öppettider får andra kunder rådgivning och handledning endast på webben samt per e-post och telefon.

Om du behöver få tillgång till forskarsalstjänsterna i Tavastehus, gör så här:

  • Beställ det önskade materialet på förhand via webbtjänsten Astia . Om materialet inte kan beställas via webbtjänsten, kontakta personalen i forskarsalarna i Tavastehus och avtala om beställning och leverans av materialet (tfn 029 533 7140).
  • När du får ett meddelande om att det beställda materialet har levererats till forskarsalen, kan du boka en tid för att besöka forskarsalen per e-post på kirjaamo@arkisto.fi. Meddelandets rubrik ska vara ”bokning av forskarsalplats/verksamhetsstället i Tavastehus”.
  • Under besöket ska du följa Riksarkivets anvisningar om coronaviruset och personalens övriga anvisningar.

Riksarkivet förutsätter att de som arbetar på platsen med specialarrangemang håller säkerhetsavstånd, använder munskydd samt upprätthåller en god handhygien då de rör sig i forskarsalarna och Riksarkivets andra lokaler.