Nyheter

19.04.2021

Den förnyade databasen Europeana Heraldica och tesaurusservicen Heraldikens ontologi har öppnats

Riksarkivets heraldiska databas Euroepana Heraldica har förnyats. Dess webbplats har fått ett nytt utseende och nya heraldiska material har lagts till i databasen. De nya materialen omfattar till exempel finska, svenska och baltiska adliga ätters vapen, frälsesläkters vapen och medeltida sigill från Finland.

Samtidigt har databasens sökfunktion förnyats och gjorts mångsidigare. Nu kan användarna även söka vapnens förekomster eller agenter som är anknutna till vapnen. Med förekomster avses olika fysiska föremål som har tillverkats utifrån vapnen, såsom begravningsvapen eller sigill. Med agenter avses i sin tur samfund, platser, släkter eller personer med anknytning till vapen och förekomster av dem. Dessutom är det nu möjligt att söka vapen på basis av de heraldiska element som finns på dem.

I Europeana Heraldica-databasen har man samlat heraldik som är särskilt betydelsefull för Finlands historia. Materialiet omfattar totalt 8 000 vapen och heraldiska sigill. Dessutom finns det cirka 500 sigill som inte räknas som heraldiska i databasen. Tjänsten innehåller cirka 5 600 olika vapenförekomster. Innehållet i Europeana Heraldica uppdateras flera gånger per år.

Samtidigit som den förnyade Europeana Heraldica -databasen, öppnas HERO - Heraldikens ontologi -vokabulären som innehåller heraldiska termer som används i beskrivningen av vapen. Vapnen i Europeana Heraldica-databasen har beskrivits med hjälp av begrepp från Heraldikens ontologi. HERO-vokabulären som förverkligats på tesaurus- och ontologiservicen Fintos plattform grundar sig på öppna data och kan därför användas fritt av alla, man kan antingen traditionellt bläddra igenom den eller använda den med hjälp av ett öppet programmeringsgränssnitt (API). Utvecklingen av HERO fortsätter och dess innehåll kommer att uppdateras regelbundet.

 

Den förnyade Europeana Heraldica: https://heraldica.narc.fi/index.html?lang=sv

HERO – Heraldikens ontologi: https://dev.finto.fi/hero/fi/?clang=sv

Video: Hur använder jag Europeana Heraldica (på finska):

 

Mer information:

Yrjö Kotivuori, överinspektör

yrjo.kotivuori(at)arkisto.fi

 

Jan-Erik Engren, forskare

jan-erik.engren(at)arkisto.fi