Nyheter

22.04.2021

Avbrott i Riksarkivets fjärrlåneservice i ungefär en månad

Riksarkivet konkurrensutsätter transporttjänsterna för fjärrlån. Beslutet om upphandling fattas innan slutet av maj, och då meddelas kunderna om nya förfaranden för fjärrlån och priser. Riksarkivet bekostar återlämningen av de fjärrlån som kunderna använder för närvarande. Om en kund undantagsvis vill beställa ett fjärrlån under serviceavbrottet, debiteras kunden för kurirföretagets avgifter. I dessa fall bör kunden först direkt kontakta det verksamhetsställe som lånet ska skickas ifrån.

Dokument som har ett litet antal sidor kan även skickas som avgiftsbelagda kopior.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet i fjärrlåneverksamheten orsakar kunderna.

Mer information: Päivi Hirvonen, tfn 0295 337 181