Nyheter

07.05.2021

Den nya publikationen skildrar Sveaborgs skeden från 1740-talet till nutiden

 

Riksarkivet och Samfundet Ehrensvärd har utarbetat en festpublikation som berättar om olika skeden i Sveaborgs historia, från Konungariket Sveriges tid till nutiden.

Publikationen, som redigerats av Jussi Nuorteva och Päivi Happonen, hyllar Samfundet Ehrensvärds verksamhet som firar sin hundraåriga historia, samt stödjer Sveaborg Tre riken - en fästning -utställningen som öppnas vid Sveaborgmuseet och Riksarkivet 12.5.

 Pärm av publikationen Sveaborg Tre riken - en fästning.

Publikationen består av cirka 30 artiklar som berättar om historiens vändpunkter på Sveaborg, om livet på ön samt om människor som bott och verkat där. I egna avsnitt berättas om maktskiftet när fästningen varit en del av Konungariket Sverige och blir en rysk fästning, samt händelserna under tiden när Finland blev självständigt, från fångläger till bas för flottan och kustartilleriet, och vidare till att vara en turistmål och en egen stadsdel. Dessutom beskriver publikationen de krigsoperationer som Sveaborg blev delaktigt i, bland annat Gustav III:s krig, Krimkriget samt under Sveaborgsrevolten 1906.

Verket lyfter också fram personer som verkat på Sveaborg såsom Augustin Ehrensvärd som ledde byggnadsarbetet på Sveaborg, samt skeppskonstruktör och grundaren av Sveaborgs skeppsvarv Fredrik Henrik af Chapman vars födelses 300-årsminne firas på hösten 2021. Till öns färggranna historia hör också de officerare och societetsskönheter som särskilt vid skiftet av 1700- och 1800-talet när Sveaborg byggdes, tillbringade ett lyxigt liv med danstillställningar och middagar på ön och andra ställen i Helsingforsregionen.

En av artiklarna tillägnas naturligtvis Samfundet Ehrensvärd som firar sitt jubileumsår och dess historia. Också Sveaborgs invånare och de organisationer som verkar här gör sina röster hörda. Ön är samtidigt ett världsarvsobjekt, en turistattraktion och sveaborgarnas hemstadsdel. Artiklarna begrundar hur man har kunnat samorda dessa funktioner och hur man säkerställer att den här unika kulturmiljön bevaras även för kommande generationer.

Publikationen Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021 ges ut på finska och svenska och kan köpas via Sveaborgs museibutik samt Riksarkivets publikationsförsäljning.


Mer information

Jussi Nuorteva, generaldirektör för Riksarkivet, ordförande för Samfundet Ehrensvärd, jussi.nuorteva(at)arkisto.fi, tfn 040 592 5131

Päivi Happonen, forskningsdirektör vid Riksarkivet, paivi.happonen(at)arkisto.fi, tfn 050 468 8762


Beställning av recensionsexemplar

Merja Hykkönen, tfn. 029 533 7002, merja.hykkonen@arkisto.fi

 

Viapori-Suomenlinna – Kolmen valtakunnan linnoitus 1748–2021
Sveaborg Tre riken – en fästning 1748–2021

Redigerats av Jussi Nuorteva och Päivi Happonen

Förläggare: Samfundet Ehrensvärd och Riksarkivet

ISBN 978-952-7323-10-6

Bidrag till Sveaborgs historia 9, ISSN 1455-9994

Riksarkivets leveranser 26, ISSN 2489-7167

Pris 35 € (inkl. moms)

Bokens pärm i jpg-format