Nyheter

10.05.2021

Utställningen Tre riken – en fästning presenterar Sveaborgs kulturarv

Utställningen Tre riken – en fästning berättar om olika skeden i Sveaborgs historia. Öppningen firas vid Riksarkivet och Sveaborgsmuseet den 12 maj. Utställningen öppnas för allmänheten genast när coronarestriktionerna tillåter det. I utställningen visas unika handlingar och föremål i anslutning till fästningen Sveaborg.

Utställningarna vid Riksarkivet och Sveaborgsmuseet berättar om Sveaborgs skeden under den svenska och ryska tiden samt under självständighetstiden. Riksarkivets utställning fokuserar på den färgstarka historien och de historiska personerna på ön. Utställningen på Sveaborgsmuseet koncentrerar sig på Skärgårdsflottans och fartygsbyggets skeden på Sveaborg. Materialen för utställningarna har inhämtats från bland annat Sverige och Ryssland.

Utställningarnas öppning 12 maj sänds direkt på arkisto.fi/suora. Öppningsceremonin på Sveaborgsmuseet börjar klockan 11 och vid Riksarkivet klockan 15.

Historiska vändpunkter i Riksarkivets utställning

Sveaborg har haft del i många vändpunkter under Finlands historia. Riksarkivets utställning presenterar Sveaborgs historia alltifrån när öarna befästes av Sverige för att försvara den svenska flottan.

I Riksarkivets utställning visas bland annat Föremål och lägeskartor från Gustav III:s krig samt handlingar från det nordamerikanska frihetskriget av Carl Olof Cronstedt och Victor von Stedingk, som verkade på Sveaborg. Från finska kriget har inhämtats handlingar underskrivna av amiral Cronstedt som handlar om bland annat order om försvaret av Sveaborg och avtalet om överlåtelse av fästningen till Ryssland.

Den ryska tiden representeras av ritningar av Sveaborgs olika byggnadsgrupper från 1820-talet då Helsingfors hade blivit huvudstad, samt tidningsartiklar och målningar som skildrar bombardemanget av Sveaborg 1855. Från självständighetstiden visas bland annat Material i anslutning till Sjökrigsskolan och Sveaborgs artilleri. Dessutom bildar det snart hundra åriga Ehrensvärdsamfundets historia en separat helhet.

Sveaborgsmuseet visar flottarna för de tre rikena

Skärgårdsflottan, eller Arméflottan, försvarade ursprungligen Sverige mot Ryssland. Flottan bakom Sveaborgs murar spelar en central roll i Sveaborgsmuseets utställning. Utställningen presenterar också skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans verksamhet som grundare av Sveaborgs skeppsvarv.

I utställningen visas båtmodeller, bland annat en båtmodell för minfartyget Pohjanmaa. Den övriga samlingen av föremål består av fartygsritningar, fotografier och vapen. Byggnaden där utställningen ordnas är också en del av utställningen: den är ett magasin ritat av af Chapman där lösöre för fartygen förvarades under vintermånaderna.

Dessutom har utställningen en marinarkeologisk avdelning som med åskådliga exempel skildrar hur moderna arkeologiska metoder har bidragit till att avslöja den redan förstörda Skärgårdsflottans hemligheter.

Mer information

Jussi Nuorteva, generaldirektör för Riksarkivet, ordförande för Samfundet Ehrensvärd, jussi.nuorteva(at)arkisto.fi, tfn 040 592 5131

Päivi Happonen, forskningsdirektör vid Riksarkivet, paivi.happonen(at)arkisto.fi, tfn 050 468 8762

Utställning i Facebook: https://www.facebook.com/events/134128095327381/ (på finska)