Nyheter

12.05.2021

Samfundet Ehrensvärds 100-årsdag och invigningen av utställningen Sveaborg firades på Sveaborg och vid Riksarkivet

Idag den 12 maj har hundra år gått från att Samfundet Ehrensvärd bildades. Samfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. Samfundets hundraåriga verksamhet firas hela året med utställningen Sveaborg – Tre riken – en fästning som arrangeras på Sveaborgsmuseet och vid Riksarkivet. Utställningen invigdes idag.

Jubileumsdagen började med hyllningar vid Augustin Ehrensvärds grav på Sveaborg. Representanter för Samfundet Ehrensvärd, Riksarkivet, Sjökrigsskolan, Sveaborgs förvaltningsnämnd och den ryska och den svenska ambassaden lade ner sina kransar på graven.

DSC_0025

Timo Uolamo och Jussi Nuorteva från Samfundet Ehrensvärd.

DSC_0033

Ryska ambassaden Pavel Kuznetsov och Rysslands militärattaché Eduard Grigorash.

DSC_0028

Sveriges ambassadör Nicola Clasen och försvarsattaché Kalevi Wikström.

 DSC_0064

 Augustin Ehrensvärds grav på Sveaborg.

Utställningen på Sveaborgsmuseet fokuserar på flottan i Sveaborg under den svenska och ryska tiden samt under Finlands självständighet.

Utställningen öppnas för allmänheten genast när coronarestriktionerna tillåter det.

 Puolustusministeri

Försvarsminister Antti Kaikkonen invigde utställningen.

 Lars Karhunen

Lars Karhunen, verksamhetsledare för Samfundet Ehrensvärd, välkomnade de gästerna som deltog i invigningen.

 purje2

På Sveaborgsmuseet finns det skalmodeller av olika fartyg.

 saaristolaivasto_nationalmuseom_stockholm

Utställningen koncentrerar sig på Skärgårdsflottans skeden på Sveaborg

I Riksarkivets utställning presenteras Sveaborgs historia från 1700-talet fram till idag. I utställningen visas unika handlingar och föremål som har anknytning till vändpunkter i Sveaborgs historia. I invigningen publicerades också en festbok redigerats av Jussi Nuorteva och Päivi Happonen.

Utställningen öppnas för allmänheten genast när coronarestriktionerna tillåter det.

 DSC_0007

Generaldirektör Jussi Nuorteva höll ett välkomsttal.

 DSC_0012

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko invigde utställningen.

 DSC_0028

Päivi Happonen och Jussi Nuorteva donerade det första exemplaret av festboken till minister Saarikko.

 Aivazovski_Merisotalaivaston museo

En bild av Ivan Aivazovskys Sveaborg-målning kan ses i Riksarkivets utställning.

Philadelphia_Map_1777_Philadelphia_Campaign2

Karta över de strider som fördes i Philadelphia-området 1777.

KUVA 6_Elias Martin laivanrakennus Viaporissa_noin 1760_Göteborgs konstmuseum_LUPA

En målning av Elias Martin om skeppsbyggnad på Sveaborgi.

Mer information om utställningen:

https://kolmenvaltakunnanlinnoitus.arkisto.fi/