Nyheter

14.05.2021

Sveaborg Tre riken – en fästning 1748–2021 - bok tillgänglig

Riksarkivet och Samfundet Ehrensvärd har utarbetat en festpublikation som berättar om olika skeden i Sveaborgs historia, från Konungariket Sveriges tid till nutiden.

Publikationen som redigerats av Jussi Nuorteva och Päivi Happonen består av cirka 30 artiklar som berättar om historiens vändpunkter på Sveaborg, om livet på ön samt om människor som bott och verkat där.

Publikationen Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021 ges ut på finska och svenska och kan köpas via Sveaborgs museibutik samt Riksarkivets publikationsförsäljning.

Priset: 35€ (inkl. moms.)

 

Mer information
Jussi Nuorteva, generaldirektör för Riksarkivet, ordförande för Samfundet Ehrensvärd, jussi.nuorteva(at)arkisto.fi, tfn 040 592 5131

Päivi Happonen, forskningsdirektör vid Riksarkivet, paivi.happonen(at)arkisto.fi, tfn 050 468 8762

Beställning av recensionsexemplar
Merja Hykkönen, tfn. 029 533 7002, merja.hykkonen@arkisto.fi

 

Viapori - Suomenlinna etukansi