Nyheter

02.06.2021

”Kroppen fördes bort och begravdes” – Arkivutredning om fånglägret i Lahtis och dödligheten bland fångarna publicerad

En detaljerad databas har sedan 1998 sammanställts med uppgifter om personer som avlidit i det finska inbördeskriget. I november 2019 publicerade Riksarkivet den förnyade webbtjänsten Sotasurmasampo, som ersatte den tidigare Sotasurmat-databasen. Som en del av detta kompletterande arbete beställde statsrådets kansli i slutet av 2019 en arkivutredning av Riksarkivet. Syftet med utredning var att precisera antalet avlidna röda fångar i fånglägret i Lahtis utgående från originalmaterial. Dessutom ville man precisera uppgifterna om fångarnas dödsorsaker och kartlägga gravar i Hennala, där staden planerade kompletteringsbyggande. Den färdiga utredningen har publicerats på Riksarkivets webbplats den 2 juni 2021.

Fånglägret i Lahtis var beläget i kasernerna i Hennala från maj 2018 till november 2019. Inledningsvis flyttades tillfångatagna vid slaget om Lahtis (19.4–1.5.1918) som förvarats på Fellmans åker till fånglägret, men senare fördes fångar från olika delar av landet till lägret för att dömas av domstolen för krigsförbrytelser. Som mest fanns det över 10 000 fångar i lägret.

I fånglägret i Lahtis avled 1 167 personer, det vill säga fler än var tionde fånge. Våren 1918 utfördes de största massavrättningarna under inbördeskriget, då över 700 fångar avrättades. Nästan 1 200 fångar avled till följd av svält och sjukdomar i fånglägret i Lahtis.

I Riksarkivets arkivutredning granskas verksamheten i fånglägret i Lahtis och uppdaterade uppgifter presenteras om dödligheten bland fångarna 1918. Vid utredningen har man gått igenom kyrkböcker, militärmyndigheternas arkivmaterial och arkivmaterial från domstolarna för statsförbrytelser samt flera andra dokumenthelheter. Utgående från dessa har man kunnat precisera antalet avlidna fångar i fånglägret i Lahtis. De nya och preciserade uppgifterna finns även i Riksarkivets webbtjänst Sotasurmasampo

Filosofie magister Ilkka Jokipii har haft huvudansvaret för utarbetandet av arkivutredningen. I arbetets inledande skede deltog även filosofie magister Ville-Pekka Kääriäinen. Utredningsarbetet som inleddes hösten 2020 har letts av forskningschef Päivi Happonen.

 

”Kroppen fördes bort och begravdes” – Arkivutredning om fånglägret i Lahtis och dödligheten bland fångarna (pdf)

 

Mer information

Planerare Ilkka Jokipii

ilkka.jokipii(a)arkisto.fi, tfn 029 533 7341

 

Forskningschef, docent Päivi Happonen

paivi.happonen(a)arkisto.fi, tfn 050 468 8762