Nyheter

23.06.2021

Soldatens väg -nätutställning öppnas - fortsättningskriget bröt ut 80 år sedan

Fortsättningskriget började 25.6.1941. De värnpliktiga blev beordrade att delta i extraordinarie övningar från och med 18.6.1941. Vid fältarmén uppställdes 16 divisioner och andra truppenheter. När sommaren övergick i höst var deras numerär 630 000 man. Fogas också kvinnorna och de arbetspliktiga till detta tal stiger siffran till ca 660 000. I relation till folkmängden var detta en betydande andel.

Fältarméns sammansättning ändrades under krigets gång, då de äldre årsklasserna frikallades från tjänst medan yngre dito inkallades till tjänstgöring. Denna webbutställning följer, på basis av källdokument, Toivo Antero Korkalos krigsvägar från inträdet i tjänst i januari 1942 tills han försvann sommaren 1944.

Toivo, som var född i juni 1923, deltog i uppbådet 22.12.1941 och trädde 14.1.1942 i tjänst som rekryt vid utbildningscentralen för pansartrupperna. Efter grundutbildningen överfördes han från infanteriregimentet 12 till ett pjäskompani vid artilleriet. Toivo försvann under försvarsstriderna vid Ihantala 29.6.1944, efter att ha blivit kvar i stridsterrängen som stupad eller sårad.

Förlusterna under Fortsättningskriget var stora. Enligt den databas som Riksarkivet sammanställt över de omkomna delade ca 3500 soldater Toivos öde (försvunnen, dödförklarad).

Till nätutställningen

Uppgifterna om Toivo Antero Korkalo hittas i databasen över de omkomna: https://www.sotasampo.fi/fi/persons/person_p536784