Nyheter

06.09.2021

Riksarkivets öppettider för hösten har publicerats

Riksarkivet har publicerat höstens öppettider för forskarsalarna. Öppettiderna gäller från den 1 september. Forskarsalarnas förlängda öppettider på kvällar börjar i mitten av september. Närmare uppgifter om alla verksamhetsställen finns på Riksarkivets webbplats.

På grund av coronan är antalet platser i forskarsalarna fortfarande begränsat. Därför reserveras kvällsöppettiderna för kunder som bedriver forskning, och grupper tas i regel inte emot. Eventuella undantag ska alltid avtalas separat med verksamhetsstället.