Nyheter

07.10.2021

Jussi Nuorteva avgår som generaldirektör för Riksarkivet – Päivi Happonen blir tf. generaldirektör

Generaldirektör för Riksarkivet Jussi Nuorteva avgår från sina uppgifter som generaldirektör den 25 oktober 2021. Han går i pension den 1 juni 2022. Fram till att en ny generaldirektör utnämns kommer forskningsdirektör Päivi Happonen att fungera som tf. generaldirektör för arkivet. Statsrådet ska utnämna en ny generaldirektör för Riksarkivet under våren 2022.

TD, FL, docent Jussi Nuorteva har varit generaldirektör och riksarkivarie för Riksarkivet sedan 2003. Han är ordförande för heraldiska nämnden samt kansler för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar.

Dessutom har Nuorteva aktivt deltagit i internationell verksamhet. Nuorteva ska fortsätta att sköta de internationella uppgifter som han har tilldelats med särskilda beslut även efter generaldirektörsperioden. Bland de viktigaste internationella uppgifterna är arbetet i International Advisory Council för Unescos Världsminnesprogram för vilket Nuorteva har utnämnts fram till den 31 december 2023.

FD, docent Päivi Happonen arbetar vid Riksarkivet som forskningsdirektör och som direktör för tjänsteområdet forsknings- och experttjänster. I sitt arbete har hon särskilt fokuserat på utveckling av digitala forskningsmetoder och -infrastrukturer för historiska vetenskaper samt på digital dokument- och informationshantering för den offentliga förvaltningen.

DI, utvecklingschef Vili Haukkovaara kommer att sköta Päivi Happonens uppgifter som tf. direktör för tjänsteområdet forsknings- och experttjänster under övergångsperioden. Han övergår till vikariatet från Riksarkivets infrastrukturtjänster.

Mer information:

Jussi Nuorteva, generaldirektör, jussi.nuorteva(at)arkisto.fi, tfn 040 592 5131

Päivi Happonen, forskningsdirektör, paivi.happonen(at)arkisto.fi, tfn 050 468 8762