Nyheter

02.12.2021

Riksarkivet rekryterar: Sekreterare för informationstjänster till Åbo

Som sekreterare för informationstjänster deltar du huvudsakligen i mångsidiga uppgifter inom beståndshantering i projekt för Riksarkivets avgiftsbelagda tjänsteverksamhet och material. I uppgifterna ligger fokus på beredning av material för digitalisering och metadataarbete samt retroaktiv digitalisering.

Ansökningstiden går ut 16.12.2021 kl. 16.15.

Mer information i Valtiolle.fi-tjänsten