Nyheter

13.01.2022

Riksarkivets webb- och e-postadresser ändras 20.1.2022

Riksarkivets webbplatsadress är kansallisarkisto.fi från och med 20.1.2022.  Även alla e-postadresser inom Riksarkivet ändras och får suffixet @kansallisarkisto.fi.

Denna ändring görs eftersom det har funnits ett behov av att förenhetliga namnpraxis enligt organisationens officiella namn. Den gamla webbadressen arkisto.fi och e-postadresserna med suffixet @arkisto.fi fungerar tills vidare som parallelladresser. Vi ber dock våra samarbetspartner uppdatera de nya kontaktuppgifterna på sina sändlistor omedelbart när ändringen har gjorts.