Nyheter

19.01.2022

Den nya Astia-tjänsten har lanserats

Den nya Astia-tjänsten har lanserats för kundanvändning. Nya Astia gör det möjligt för kunder att använda Riksarkivets offentliga digitala informationsmaterial. Dessutom är det möjligt att i den nya tjänsten söka och bläddra i offentliga beskrivningsuppgifter för material som förvaras i Riksarkivet.

Nya Astia kommer senare att helt ersätta den nuvarande Astia-tjänsten och Digitalarkivet. Då möjliggör tjänsten sökning och användning av allt material i Riksarkivet via ett enda användargränssnitt. På grund av den globala komponentbristen är det inte möjligt att genast ta i bruk alla funktioner i nya Astia.

Användningen av webbtjänsterna under övergångsperioden

Tills vidare kan den nuvarande webbtjänsten Astia användas som normalt av kunder. Det är möjligt att via den nuvarande tjänsten beställa material till en forskarsal eller som fjärrlån och beställa information.

Nya Astia innehåller de digitala offentliga informationsmaterial som digitaliserats vid Riksarkivet under 2020–2021 och informationsmaterial som digitaliserats tidigare till Digitalarkivet. Material med åtkomstbegränsning ska fortfarande användas via Digitalarkivets eget användargränssnitt. Digitalarkivet tas ur bruk efter att alla funktioner i nya Astia har tagits i bruk.

Bruksanvisning i nya Astia och på Riksarkivets webbplats

Bruksanvisningen för nya Astia finns i webbtjänstens eget användargränssnitt. Dessutom publicerar Riksarkivet instruktionsvideor om hur tjänsten kan användas. Handledning kommer dessutom att ordnas på distans och, om möjligt med beaktande av coronaläget, på plats vid Riksarkivets verksamhetsställen. Innehållet och tidsplanen för kundhandledningen kompletteras på Riksarkivets webbplats i takt med att införandet framskrider.

Lämna kundrespons eller kontakta oss om nya Astia på astiapalaute@arkisto.fi.

Mer information

  • direktör Päivi Hirvonen, tfn 029 533 7181, paivi.hirvonen(at)arkisto.fi
  • överinspektör Satu Kantola, tfn 029 533 7236, satu.kantola(at)arkisto.fi
  • överinspektör Joonas Hirn, tfn 029 533 7170, joonas.hirn(at)arkisto.fi
  • digitaliserat material: direktör István Kecskeméti, tfn 029 533 7036, istvan.kecskemeti(at)arkisto.fi