Nyheter

17.02.2022

Webbsidorna för bevarandeanalys och gallring har förnyats

Riksarkivet förnyar sin webbplats för myndigheter i vår. I den första fasen publiceras uppdaterade webbsidor för bevarandeanalys och gallring. På sidorna finns också en ny blankett för gallringsframställan med bilagor.

De övriga delarna av myndighetssidorna uppdateras under våren och samtidigt förnyas webbplatsens utseende.