Nyheter

16.03.2022

Serviceavbrott i webbtjänsten Astia 21.3 – Alla funktionaliteter tas i bruk i nya Astia

Måndagen den 21 mars från och med kl. 8 blir det ett serviceavbrott i Astia och webbtjänsten Astia. Vi meddelar separat om när avbrottet tar slut, men det lönar sig att vara beredd på att det kan pågå hela dagen ut.

Under avbrottet kan du inte göra reserveringar av forskarsalar eller begära information, och inte heller granska digitala bilder i Astia. Avbrottet påverkar inte aktiva begäran om handlingar och information. Handlingar som du beställt i förväg till forskarsalarna kommer att finnas där som vanligt.

Ta i bruk alla funktioner i nya Astia

Efter avbrottet kommer den gamla webbtjänsten Astia att upphöra att fungera. I fortsättningen har du istället tillgång till nya Astia, där du kan granska digitalt material, beställa dokument till forskarsalar eller boka fjärrlån, ansöka om användarrättigheter och skicka begäran om information med ett online-formulär. Det blir även möjligt att granska alla egna beställningar.

Din beställningshistorik påverkas inte av ändringen. Likaså bevaras alla beviljade användarrättigheter. Nyttjande av digitalt material med begränsad användning kommer i fortsättningen att ske via nya Astia.

Senare under denna vår kommer nya Astia även att innefatta allt material i arkivregistret Aarre, men innan dess finns detta material i arkivregistret Aarre. Vi meddelar separat om hur du kan beställa handlingar från Aarre till forskarsalarna.

Vi meddelar om ändringen på våra webbsidor.

Distansundervisning i nya Astias funktioner den 23.3 kl. 16.30

Vi kommer att ordna undervisning på distans då du kan lära dig mer om alla funktioner i nya Astia: distansundervisning 23.3 kl. 16.30–17.30 (på finska).

Du kan följa med undervisningen direkt på din webbläsare utan att ladda ner Microsoft Teams eller skapa användarkoder. För att följa med distansundervisningen online ska du öppna länken och välja ”Kolla på nätet istället. Om du vill fortsätta utan att logga in ska du välja, ”Anslut anonymt”. Under våra evenemang kan du ställa frågor genom att välja ”Ställ en fråga” som syns nere till höger i rutan.

En sparad kopia på evenemanget publiceras på Astias sidor under instruktioner och kommer att finnas där i två veckor.

Under våren kommer vi att ordna fler undervisningsevenemang.

Kundrespons och frågor: astiapalaute@kansallisarkisto.fi

Mer information

  • direktör Päivi Hirvonen, tfn 029 533 71 81, paivi.hirvonen(at)kansallisarkisto.fi  
  • överinspektör Satu Kantola, tfn 029 533 72 36, satu.kantola(at)kansallisarkisto.fi  
  • överinspektör Joonas Hirn, tfn 029 533 71 70, joonas.hirn(at)kansallisarkisto.fi