Nyheter

23.03.2022

Nya webbtjänsten Astia har tagits i bruk i sin helhet – allt material finns nu samlat på en och samma plats

Nya Astia lanseras för användarna den 22 mars. Nu kan Nationalarkivets datamaterial med undantag av Aarre-arkivets materialet, sökas upp och användas med hjälp av ett användargränssnitt.

Aarre-arkivets material inkluderas i gränssnittet senare i vår. Fram tills dess kan beställningar via Aarre göras antingen på plats med en fritt formulerad ansökan eller i förväg med denna beställningsblankett.

I nya Astia kan du granska digitalt material, beställa dokument till forskarsalar eller boka fjärrlån, ansöka om användarrättigheter och skicka begäran om information med ett online-formulär. Det blir även möjligt att granska alla egna beställningar. Din beställningshistorik påverkas inte av ändringen. Likaså bevaras alla beviljade användarrättigheter. Nyttjande av digitalt material med begränsad användning kommer i fortsättningen att ske via nya Astia.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med det nya användargränssnittet med hjälp av denna informativa video (på finska).

Under våren kommer vi att ordna fler undervisningsevenemang. Den första tillställningen ordnas den 23 mars kl. 16.30–17.30 (på finska).

Kundrespons och frågor: astiapalaute@kansallisarkisto.fi

Mer information

  • direktör Päivi Hirvonen, tfn 029 533 71 81, paivi.hirvonen(at)kansallisarkisto.fi  
  • överinspektör Satu Kantola, tfn 029 533 72 36, satu.kantola(at)kansallisarkisto.fi  
  • överinspektör Joonas Hirn, tfn 029 533 71 70, joonas.hirn(at)kansallisarkisto.fi