Nyheter

29.03.2022

Digitalarkivet avvecklas den 31 mars

Digitalarkivet avvecklas den 31 mars. Riksarkivets digitala material finns tillgängligt i Astia-tjänsten.

Bildlänkarna i Digitalarkivet omdirigeras till motsvarande bilder i den nya Astia. En heltäckande omdirigering har inte varit möjlig eftersom till exempel en del av materialet har digitaliserats om från originaldokumenten i bättre kvalitet till den nya Astia.

Kundrespons och frågor: astiapalaute@kansallisarkisto.fi

Läs mera