Nyheter

31.03.2022

Ansökningen till Unescos nationella världsminnesregister öppnar den 31 mars 2022

Unescos Världsminnesprogram syftar till att skydda världens arkiv- och biblioteksarv, förbättra dess tillgänglighet och öka medvetenheten om detta arvs existens och betydelse. Nationalkommittén ansvarar för det övergripande genomförandet av programmet i Finland.

Nu öppnas den tredje ansökan för kandidater som är lämpliga för det nationella världsminnesregistret. 

Ansökningsomgången är öppen från 31 mars till 15 juni 2022.

Mer infomation:

Det nationella världsminnesregistret

Kriterier

Förfrågningar:

maailmanmuisti@kansallisarkisto.fi