Nyheter

07.04.2022

Haagfördraget från 1954 kräver skydd av kulturegendomar i väpnade konflikter

Under helgen 26.-27.3. slog Ryssland till mot säkerhetspolisens (SBU) lokaler i norra Ukraina, där även SBU:s regionala arkiv låg. Enligt media förstördes 13 000 undersökningsprotokoll för offren för Stalins förföljelser i en eldsvåda. Riksarkivet utreder för närvarande hur mycket av detta material som hade digitaliserats.

Riksarkivet har under 2019 undertecknat samarbetsavtal med Statens arkiv i Ukraina och SBU:s arkiv i Ukraina. Särskilt med SBU:s arkiv har aktiva diskussioner förts om digitaliseringen av finländska dokument från NKVD, det vill säga ryska sovjetrepublikens inrikeskommissariat, för det pågående forskningsprojektet Finländarna i Ryssland vid Riksarkivet. Omkring 75 finländare känner till forskningsprojektet, vars undersökningsprotokoll förvaras i SBU:s arkiv över hela Ukraina. Under den undersökta perioden 1917 - 1964 vistades omkring 200 finländare i Ukraina, varav en del lämnade området innan Stalins förföljelser började.

Ryssland har förbundit sig till Haagkonventionen från 1954 om skydd av kulturegendomar i väpnade konflikter och dess angrepp stred mot detta fördrag. Attacken berättar också om den nutida ryska historieuppfattningen att Sovjetunionen ensamt räddade Europa från fascism under andra världskriget.

Riksarkivet har frusit sitt livliga samarbete med Ryssland. Trots detta fortsätter forskningsprojektet Finländarna i Ryssland. Det material som behövs för projektet kommer särskilt från Kazakstan, Georgien, Azerbajdzjan och de baltiska länderna. Forskningsprojektet utnyttjar också ryska källpublikationer, omfattande kopieringsserier som Riksarkivet tidigare skaffat i Rysslands arkiv samt material från Finlands arkiv.

Situationen i Ukraina har lyft fram digitaliseringens betydelse för bevarandet av grundläggande kunskap och kulturarv. Digitaliseringen av de europeiska arkiven är mycket låg. Av det analoga material som Finlands Riksarkiv förvarar har 3,9 procent hittills digitaliserats. 

Mer information:
tf. generaldirektör Päivi Happonen, paivi.happonen@kansallisarkisto.fi, tfn 050 468 8762