Nyheter

12.04.2022

Riksarkivets år 2021: Digitaliseringsvolymen ökade, digitala tjänster förnyades

Riksarkivets år 2021 markerade satsningen på digitalisering och den starka utvecklingen av digitala tjänster. Redan nu mer än 90 procent av Riksarkivets kunder använder endast webbtjänster. Bland annat denna information finns i Riksarkivets årliga översyn 2021, som publiceras på arkivets hemsida.

Digitala tjänster och digitalisering av material kräver investeringar, men ökar avsevärt den samhälleliga effekten av Riksarkivets verksamhet. År 2021 digitaliserade Riksarkivet tillsammans 38,4 miljoner bildfiler. Av dessa behandlades cirka 29 miljoner filer i massdigitaliseringstjänsten, vars andra produktionscenter startade sin verksamhet våren 2021 i S:t Michel. Mer än 9 miljoner filer digitaliserades retroaktivt. Ungefär hälften av den retroaktiva digitaliseringen genomfördes som partnerskapsdigitalisering.

Hösten 2021 inleddes med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden ett tvåårigt projekt för att utveckla kvaliteten och användbarheten av digitalt material med hjälp av artificiell intelligens. Riksarkivet söker med stöd av undervisnings- och kulturministeriet finansieringslösningar för att utöka produktionen inom massdigitaliseringen för att uppnå besparingar och fördelar.

Riksarkivet tar endast emot digitalt material från statsförvaltningen. Införandet av den andra fasen för tjänsten för elektronisk arkivering hösten 2021 gör det möjligt att systematiskt ta emot material som redan ursprungligen är digitalt.

Nya digitala tjänster introduceras våren 2022

Testanvändningen av den förnyade ärendehanteringstjänsten Astia fortsatt och dess fullskaliga användning inleddes i mars 2022. I ny Astia-tjänsten kan man för första gången söka Riksarkivets digitala och analoga material via samma tjänst.

Den automatiska identifieringen av handskriven text fortsattes med en textigenkänning av rådstugurätters och häradsrätternas protokoll i de renoverade domböckerna. Under 2021 bearbetades 1,62 miljoner bilder, och i slutet av året kunde användare bläddra och söka i 3,2 miljoner sidor identifierad text i tjänsten för sökning i domböcker.

Verksamhetens utgifter och intäkterna från den avgiftsbaserade verksamheten ökade

Verksamhetens utgifter uppgick i 2021 till totalt 24,3 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 47,9 procent (11,7 miljoner euro) av verksamhetens utgifter. Hyrorna (7,2 miljoner euro) utgjorde den näst största utgiftsposten med sin andel på 29,6 procent.

De totala intäkterna från verksamheten uppgick till 2,2 miljoner euro och de ökade från året innan med cirka 0,4 miljoner eur.  Den största förändringen syntes i intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten, dessa ökade med över 0,3 miljoner euro från året innan. Ökningen gällde avgiftsbelagda organiseringsprojekt.

Se också:

Riksarkivets årliga översyn 2021

Riksarkivets webbtjänster och databaser 

Mer information:

tf. generaldirektör Päivi Happonen, paivi.happonen@kansallisarkisto.fi, tfn 050 468 8762