Nyheter

27.06.2022

All kundrespons om Astia-tjänsten har gåtts igenom systematiskt

Riksarkivet publicerade i början av året den förnyade Astia-tjänsten som innehåller allt informationsmaterial som förvaras i Riksarkivet. Bara Aarre-materialet behöver tills vidare beställas separat.

Det har funnits utmaningar vid införandet av Astia. Den nya sökfunktionen behöver ännu fortsatt utveckling för att underlätta lokalisering av material, och vissa funktioner har krävt felkorrigeringar. Vi har fått mycket nyttig respons och utvecklingsförslag av kunderna, tack för det.

All kundrespons har gåtts igenom systematiskt, och utgående från den pågår nu uppdateringar som underlättar användningen. På hösten får tjänsten ett katalogträd, dvs. en bläddringsbar förteckning över allt informationsmaterial, och att hitta digitala material i olika listvyer kommer att förenklas.

Om andra kommande uppdateringar informeras då deras tidtabeller blir mer precisa.

astialäppärillä (1 of 1)
Astia-tjänsten.

Instruktionsvideorna tillgängliga också med svensk textning

I början av året ordnades tre gånger distanshandledning i användning av Astia för kunderna, och då ställde publiken aktivt frågor. Live-sändningarna och inspelningarna sågs hundratals gånger.

I början av juni höll vi informationsmöten om Astia på plats vid våra verksamhetsställen, dit det kom tiotals kunder. På de öppna evenemangen berättade sakkunniga inom informationsservice om Astias funktioner och utvecklingen av tjänsten samt presenterade sökning och beställning av material, granskning av det digitala materialet och ansökan om åtkomsträtt. Kunderna hade många frågor speciellt kring sina egna forskningsobjekt.

Vi kommer att ordna mer distanshandledning och flera kundevenemang på plats igen efter semestersäsongen.

Man kan sätta sig in i användningen av Astia även självständigt med hjälp av instruktioner och anvisningsvideor. Videorna är på finska, men det går att få svensk textning till dem.

Respons om Astia kan skickas till adressen astiapalaute@kansallisarkisto.fi.

Mer information