Nyheter

23.11.2022

Svara på förfrågan om öppettider för Riksarkivet – svarstiden pågår fram till 28.11

På Riksarkivet pågår omställningsförhandlingar och i samband med dem måste också öppethållningstiderna för forskarsalarna bedömas på nytt. Som underlag för vår bedömning kartlägger vi våra kunders behov och önskemål så att kunderna även framöver kan besöka arkivet så smidigt som möjligt. 

I förfrågan utreds vilka öppettider som skulle betjäna Riksarkivets kunder bäst om öppettiderna för forskarsalarna måste minskas. Förfrågan gäller alla Riksarkivets verksamhetsställen utom Samearkivet. Redan nu är Samearkivets forskarsal är endast öppen på beställning.

Förfrågan är öppen fram till 28.11. Till förfrågningsformulär