Nyheter

23.08.2013

Presidenterna Koivistos och Ahtisaaris tjänstearkiv flyttas till Riksarkivet

Republikens presidents kansli och Riksarkivet har gjort upp att de av kansliets dokument som ska förvaras varaktigt flyttas till Riksarkivet och ordnas mot avgift.

Dessa dokument är från president Koivistos och president Ahtisaaris mandatperioder. I materialet ingår också ett antal dokument från president Kekkonens era. Totalt utgör materialet cirka 250 hyllmeter.

I september placeras dokumenten på Riksarkivets verksamhetsställe på Regeringsgatan, där de ordnas och förtecknas. Enligt uppskattningar pågår arbetet i flera månader. Under arbetets gång kan endast bestämda dokument överlämnas till forskare. För vissa dokument krävs dessutom tillstånd som beviljas av arkivverkets generaldirektör.

Redan tidigare flyttades tjänstearkivet från republikens presidents kansli till Riksarkivet. Arkivet omfattar dokument till cirka år 1981.

Presidenternas privatarkiv förvaras likaså i Riksarkivet, med undantag av president Kekkonens arkiv.


Närmare information lämnas av

  • sektordirektör Juhani Tikkanen, tfn 029 533 7112
  • överinspektör Niko Mäkinen, tfn 029 533 7066
  • e-post i formen förnamn.släktnamn@narc.fi