Öppettider

1.1–31.5.2022


Undantag i öppettider

 • Riksarkivets verksamhetsställen är stängda på allmänna helgdagar.
 • Verksamhetsställen är öppna 9–16 på helgdagsaftnar.

Helsingfors

 • måndag–fredag kl. 9–16
 • forskarsalarna är undantagsvis stängda 25.-27.5
 • kontor måndag–fredag kl. 13–15
 • forskarsalens förlängd öppettid onsdagar kl. 9–19 mellan 12.1 och 18.5
 • dokument levereras till forskarsalen från materialet på Fredsgatan till kl. 14.30 (leveranstiden är högst 90 minuter)
 • leveranser av material från filialen på Broberget sker en gång om dagen
 • leveranser av material från filialen på Regeringsgatan sker en gång om dagen från tisdag till torsdag

Samearkivet, Enare

 • måndag, tisdag och torsdag kl. 9–15

Tavastehus

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • forskarsalens förlängd öppettid torsdagar kl. 9–18 mellan 13.1 och 12.5 (stängd på skärtorsdagen 14.4)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Joensuu

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • forskarsalens förlängd öppettid onsdagar kl. 9–18 mellan 12.1 och 11.5
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Jyväskylä

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • forskarsalens förlängd öppettid onsdagar kl. 9–18 mellan 12.1 och 11.5
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

S:t Michel

 • tisdag–torsdag kl. 9–16
 • forskarsalen är undantagsvis stängd tors 19.5
 • forskarsalens förlängd öppettid tisdagar kl. 9–18 mellan 11.1 och 10.5
 • dokument från materialet på Pirttiniemenkatu levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15 från tisdag till torsdag
 • leveranser av material från centralarkivet till forskarsalen sker en gång om dagen från tisdag till torsdag. Beställningar ska lämnas dagen innan senast kl. 14. Eventuella specialarrangemang ska överenskommas i god tid i förväg. Frågor om specialarrangemang eller andra ärenden som gäller materialen kan skickas per e-post till Riksarkivets registratorskontor: kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Uleåborg

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • forskarsalens förlängd öppettid torsdagar på jämna veckor kl. 9–18 mellan 13.1 och 5.5
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Åbo

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • forskarsalens förlängd öppettid tisdagar på jämna veckor kl. 9–18 mellan 11.1 och 3.5
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Vasa

 • tisdag–torsdag kl. 9–16
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15