Olahahttivuođačilgehus

Siiddu bajásdoalli: Riikkaarkiiva

Dát olahahttivuođačilgehus lea almmustahtton 7.10.2020

Neahttabálvalusa olahahttivuođa dilli

Sorjjasmeahttun áššedovdiorganisašuvdna lea árvvoštallan dán bálvalusa olahahttivuođa.

Neahttabálvalus ollašuhttá kritihkalaš olahahttivuođagáibádusat.

Olatmeahttun sisdoallu

Dán teavstta čuovvovaš oasit čilget, mat neahttasiiddu sisdoalut eai leat vel olahahttimis.

Siiddu olatmeahttunčuolmmat divvojuvvojit dakkaviđe, go mis leat doarvái resurssat.

Siiddu máhcahatskovi nammagalbbat

Siiddu máhcahatskovi gittiin eai leat nammagalbbat, man dihte daid deavdin lea váttis ruvttolohkkiin. Máhcahaga sáhttá maid addit e-poasttain čujuhussii kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Olahahttivuođagáibádus, mii ii ollašuhte (suomagillii): 1. Havaittava, 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö.

Dokumeanttat siidduin

Siidduin leat 23.9.2018 maŋŋel almmustahtton dokumeanttat, mat eai ollašuhte olahahttivuođagáibádusaid. Sáhtát bivdit dokumeanttaid e-poasta bokte čujuhusas kirjaamo@kansallisarkisto.fi. Dokumeanttat rievdaduvvojit olahahtti hápmái.

Olahahttivuođagáibádus, mii ii ollašuhte (suomagillii): 1. Havaittava, 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Riikkaarkiivva eará neahttabálvalusat

Siidduin leat liŋkkat eará Riikkaarkiivva bajásdoalli neahttabálvalusaide, mat eai buot oasin ollašuhte olahahttivuođagáibádusaid. Don sáhtát sáddet Riikkaarkiivva eará neahttabálvalusaid gieđahalli máhcahaga čujuhussii kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Olahahttivuođagáibádus, mii ii ollašuhte (suomagillii): 1. Havaittava, 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

Sisdoallu, mii ii gullo olahahttivuođaláhkaásaheami biirii

Siidduin leat doaimmahatprográmmain dahkan dokumeanttaid (omd. .doc, .pdf, .odt), mat leat almmustahtton ovdal 23.9.2018 ja maid sisdoallu ii leat dehálaš divššodettiin áššiid. Dan lassin siidduin leat video- ja jietnabáttit, mat leat almmustahtton ovdal 23.9.2020.

Lassedieđuid olatmeahttun sisdoaluin oažžu e-poastta bokte čujuhusas kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Olahahttivuođamáhcahat

Fuomášitgo olahahttivuođamáhcahaga min neahttasiidduin? Atte midjiide máhcahaga, ja mii viggat buoridit dili. Sáhtát addit olahahttivuođamáhcahaga e-poastta bokte čujuhussii kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Juos it oaččo duhtadahtti vástádusa, de válde oktavuođa gohcinvirgeoapmahažžii

Juos fuobmát min siidduin váilevuođaid, atte vuos máhcahaga siiddu bajásdoallái, mii lea Riikkaarkiiva. Bajásdoalli ferte vástidit 14 beaivvi siste.

Juos it leat duđavaš vástádussii dahje it oaččo ollege vástádusa guovtte vahkus, sáhtát váldit oktavuođa Mátta-Suoma guovlohálddahusvirgedoaimmahahkii. Sin siidduin muitaluvvo, mo sáhtát bargat almmuhusa ja man láhkai dat gieđahallo.

Gohcinvirgeoapmahačča oktavuođadieđut

Mátta-Suoma guovlohálddahusvirgedoaimmahaga, olahahttivuođa gohcima ovttadat

Neahttasiiddut (suomagillii): www.saavutettavuusvaatimukset.fi

E-poasta: saavutettavuus(át)avi.fi

Telefovdna (guovddáš): 0295 016 000