Rabasdoallanáiggit

1.1.-31.3.2023

Helsset

 • Maŋŋebárga–bearjadat diibmu 9–16.
 • Dutkiidsále guhkiduvvon rahpanáigi gaskavahkuid diibmu 9–19 (Fuom! Dutkiidsále guhkiduvvon rahpanáigi álgá vahkus 2).
 • Dokumeanttat, mat leat Rauhankatu vuorkkás, fievrriduvvot dutkkisállii diibmu 14.30 rádjái (fievrridanáigi lea eanemus 90 minuhtta).
 • Materiálat, mat leat Siltavuori doaibmabáikki vuorkkás, fievrriduvvojit oktii beaivvis.
 • Materiálat, mat leat Hallituskatu doaibmabáikki vuorkkás, fievrriduvvojit oktii beaivvis (maŋŋebárga-duorastat).

Sámi arkiiva, Anár

 • Vuossárga-duorastaga dii. 9–16
 • Várres áiggi galledeapmái unnimusat 3 beaivvi ovddalgihtii šleađgapoasttain čujuhussii saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi dehe telefovdna 050 408 3062.
 • Sámi arkiiva lea gitta 24.3.–27.3.2023. / Sääʹm arkiiv lij ǩidd 24.3.–27.3. 2023.
 • Arkiivva bargit leat beassášluomus 6.4.–12.4.2023. / Arkiiv tuâjjla lie eʹjjpeeiʹvestluõvâsvuõđâst 6.4.–12.4.2023.

Oulu

 • Duorastat–bearjadat dii. 9–16.
 • Áššegirjjiid galgá diŋgot ovddalgihtii. Báikki alde diŋgon materiálat buktojuvvojit dutkiidlatnjii oktii beaivvis. Ovdal d. 10 diŋgojuvvon materiálat oažžu vel seamma beaivvi áigge.