Rabasdoallanáiggit

Helsset

 • Vuossárga–bearjadat diibmu 9–16.
 • Dutkiidsále guhkiduvvon rahpanáigi gaskavahkuid diibmu 9–19 (Fuom! Dutkiidsále guhkiduvvon rahpanáigi álgá vahkus 37 ja nohká vahkus 50).
 • Dokumeanttat, mat leat Rauhankatu vuorkkás, fievrriduvvot dutkkisállii diibmu 14.30 rádjái (fievrridanáigi lea eanemus 90 minuhtta).
 • Materiálat, mat leat Siltavuori doaibmabáikki vuorkkás, fievrriduvvojit oktii beaivvis.
 • Materiálat, mat leat Hallituskatu doaibmabáikki vuorkkás, fievrriduvvojit oktii beaivvis (maŋŋebárga-duorastat).
 • Dutkilatjna ja dutkanbálvadusat leat gitta 7.12.

Sámi arkiiva, Anár

 • Vuossárga-duorastaga dii. 9–16
 • Várres áiggi galledeapmái unnimusat 3 beaivvi ovddalgihtii šleađgapoasttain čujuhussii saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi dehe telefovdna 050 408 3062.

Oulu

 • Maŋŋebárga–bearjadat dii. 9–16.
 • Dutkiidsále guhkiduvvon rahpanáigi párravahkuid duorastagaid dii 9–18 (Fuom! Fuom! Dutkiidsále guhkiduvvon rahpanáigi álgá vahkus 38 ja nohká vahkkus 48).
 • Dokumeanttaid fievrriduvvojit dutkkisállii dii. 9–11 ja 12–15.
 • Dutkilatjna ja dutkanbálvadusat leat gitta 7.12. dii. 13-16.