Samearkivet

saamelaisarkisto_vari

Samearkivet, Sajos, 99870 Enare

050 408 3062

saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi

Öppet

  • Måndag–torsdag kl. 9–16
  • Boka tid för besök minst 3 arbetsdagar i förväg: saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi eller tfn 050 408 3062.

Materialet på Samearkivet

Samiska myndigheter överför sina pappershandlingar för varaktig förvaring till Samearkivet. Utöver detta tar Samearkivet emot från släkter, föreningar, stiftelser och företag arkiv, som är betydelsefulla för den samiska forskningen.

Under de sju första verksamhetsåren har Samearkivet mottagit omkring 70 privata arkiv, varav en del har överförts till Samearkivet från samiska museet Siida men också från Riksarkivets verksamhetsställen i Helsingfors och Uleåborg. Materialet betjänar mångsidigt tvärvetenskaplig samisk forskning, men också medborgare som är intresserade av familjens och hemortens historia.

Samearkivets samlingar omfattar omkring 300 hyllmeter, varav största delen är osorterat material. Dessutom finns det i Samearkivet mängder med audiovisuellt och inspelat material som förvaras i ett särskilt inspelningsarkiv.