För myndigheter

På denna sida hittar du uppgifter relaterade till myndigheternas kontroll samt tjänster som vi erbjuder myndigheter.

Riksarkivets nyhetsbrev för myndigheter

I nyhetsbrevet sammanfattar vi nyheter och utbildningar som har publicerats på vår webbplats. Prenumerera på nyhetsbrevet (formuläret på finska)

Styrning av den offentliga förvaltningens dokumentförvaltning och arkivverksamhet

Riksarkivet kontrollerar och stöder myndigheternas dokumentförvaltning och arkivering med bestämmelser, riktlinjer, rekommendationer och guider. Du hittar dem samt väsentliga gallringsbeslut gällande kommuner och statsförvaltning på denna sida.

Bevarande och gallring

Riksarkivet beslutar vilken av den offentliga förvaltningens dokumentinformation som ska förvaras varaktigt och i vilken form informationen ska förvaras.

Tjänst för digital arkivering

Riksarkivet tillhandahåller en avgiftsfri tjänst för digital arkivering för statsförvaltningen: tillförlitlig digital arkivering. Tjänsten är avsedd för förvaring av digitalt material som ska förvaras varaktigt.

Rådgivnings- och styrningstjänst för arkivering och dokumenthantering

Riksarkivet ger råd och styr myndigheter och andra organisationer som utför ett offentligt uppdrag i frågor som gäller handlingar och varaktig förvaring av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen.

Massdigitalisering

I Riksarkivets massdigitaliseringsprojekt digitaliseras de av de statliga myndigheternas handlingar som ska förvaras varaktigt eller under lång tid. De ursprungliga handlingarna i pappersform förstörs efter att de har digitaliserats.

Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen

Projektet ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” pågick under tiden 16.4.2018–30.6.2019. Ett resultat av projektet är att omfattande utredningar av frågor inom dokumentförvaltning samt materialkartläggningar gjordes.

Överlåtelsen och överföringar av handlingar

Riksarkivet tar för närvarande inte emot överföringar av myndigheternas arkiv. Här får du information om saken samt om den nya överföringsprocessen. Du hittar också information om överföring av handlingsmaterial och dess äganderätt från myndigheterna till Riksarkivet samt om den fysiska överföringen av handlingsmaterial från myndigheterna till Riksarkivets förvaringsutrymmen. 

Informationsförfrågningstjänsten

Du kan beställa dokument som förvaras i Riksarkivet eller uppgifter i dokument. Vanligen får du en kopia av dokumentet.

Heraldiska tjänster

Riksarkivet råder myndigheter i heraldiska frågor och ger utlåtanden om statliga, kommunala och kyrkliga emblem.