Instruktionsbank

I instruktionsbanken finns en samling centrala anvisningar om tjänsten för digital arkivering.

  Allmänna anvisningar

  Planering av och avtal om överföringar

  Anvisningar för överföring

Instruktionsvideor: skapa överföringspaket (på finska)

Instruktionsvideor: överföring av material (på finska)

 Övriga anvisningar och föreskrifter som ska beaktas vid överföring av olika materialtyper

 


Tjänsten för digital arkivering