Kontaktinformation

Överföring av digitalt material är en mångsidig process som upphör när Riksarkivet har tagit emot och godkänt materialet.

Har du frågor om överföring av digitalt material? Börja planera överföringen genom att bekanta dig med innehållet på webbplatsen och i materialet i instruktionsbanken.

  Du kan kontakta oss per e-post digitaalisetsiirrot@kansallisarkisto.fi

 

 

 

Vår uppgift är att utreda, lyssna, handleda och söka lösningar. När du vill inleda en diskussion om att överföra material till Riksarkivet, bör du kortfattat ange åtminstone följande i ditt meddelande:

1. Vilket material som ska överföras (till exempel SÄHKE2-material, ett digitaliserat material, ett strukturerat informationsmaterial)?

2. Är materialet i förvaringsskedet eller i arkiveringsskedet eller är detta oklart?

3. Har överföringen till exempel samband med nedläggningen av ett informationssystem eller med någon motsvarande åtgärd som påverkar tidsplanen för överföringen?

4. Är materialet försett med begränsningar (till exempel säkerhetsklassificering, innehåller personuppgifter osv.)?

5. Är materialet försett med andra anmärkningar?

Beakta att material som ska överföras ska ha ett gällande gallringsbeslut. Om det inte finns något gallringsbeslut, ska du kontakta Bevarande- och gallringstjänsten.

Tjänsten för digital arkivering är avsedd för digitalt material. Om din materialöverföring gäller Massdigitalisering, ska du gå till webbplatsen för Massdigitalisering. Om ditt ärende gäller överföring av ett analogt material, kan du läsa mera om det här.

Om du har allmänna frågor om arkivering, kan du kontakta Rådgivnings- och styrningstjänsten för arkivering och dokumenthantering.

 


Tjänsten för digital arkivering